Exteriörbedömning 22maj 2021

Exteriörbedömning riktar sig till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden. Hundar med störst behov prioriteras.

Domare:
Kerstin Henriksson

Raser:  

  • Clumber spaniel
  • Cocker spaniel
  • Curly coated retriever
  • Engelsk springer spaniel
  • Flatcoated retriever
  • Golden retriever
  • Labrador retriever
  • Nova scotia duck tolling retriever
  • Welsh springer spaniel

Ålder: Exteriörbedömningen är öppen för hundar som är registrerade hos SKK och är lägst 9 månader gammal.
Plats: 
Torsta, Östersund
Tid: Samtliga hundar får en individuell tid för bedömningen. Du kommer strax före och får inte stanna kvar efter. Detta för att minimera antalet personer på plats. Max 1 person/hund får närvara på bedömningsplatsen.


Tillvägagångssätt: Domaren kommer titta på hunden både i rörelse och uppställd, samt gå igenom den precis som på vanlig utställning. Hunden får en skriftlig kritik och tilldelas kvalitetspris Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged. CK kan delas ut. Resultatet registreras hos SKK hunddata i den klass hunden är berättigad att delta i.

Anmälningsavgift:
500 kronor
Anmälan: Görs via detta formulär

Sista anmälnings- & betalningsdag: 14 maj 2021 
Bankgiro: 5141-3896 
Ange hundens reg.nr och namn som avsändare.

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt för deltagande .

Upplysningar:
Jenny Persson, 076-805 41 22, utstansvarig@ssrk-jh.se