Retrieverjaktprov, B-prov

Under denna sida kan du hitta annonsering inför avdelningens kommande retriever B-prov.


Kommande prov:
Litsprovet 28-29 augusti 2021, mer information kommer snart


Funktionärer B-prov retriever
Samarbete med SSRK Västernorrland fr.o.m 1 juli 2018 

  • Provledare och kommissarier vid respektive avdelnings officiella B-prov (retriever) ges förtur vid anmälan till sådant prov i båda avdelningarna.
  • Funktionärsprov/särskilt prov B-prov retriever är öppet för funktionärer i båda avdelningarna, oavsett i vilken av avdelningarna tjänstgöringen har skett. De startande hjälps vid behov åt att vara funktionärer åt varandra.    
I övrigt gäller SSRK:s regler beträffande förtur, t ex att tjänstgöring ska ha skett inom de senaste 12 mån vid planerad start.
 
Båda avdelningar har ett begränsat antal prov under året, där det funnits få eller inga möjligheter till förtur efter tjänstgöring. Vi hoppas att detta samarbete ska skapa mervärde och underlätta både tjänstgöring och start på B-prov retriever för våra medlemmar!
 
/ Styrelserna i SSRK JH och SSRK Västernorrland


Begreppsordlista

Tycker du att det pratas i termer som du har svårt att följa med i eller behöver du en uppfräschning? 
Läs gärna igenom den här ordlistan.