Nytt verksamhetsår och ny styrelse

Vi lägger nu verksamhetsåret 2020 till handlingarna efter genomfört årsmöte den 21 februari.

Ny styrelsesammansättning där vi tackar Jane Stjernlöf Guldhammer för tiden i styrelsen.

Styrelsen för 2021 ser ut enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Sofie Törner - Ordförande
Jens Andersson - Vice ordförande och utbildningsansvarig
Hanna Ouchterlony - Sekreterare
Kristina Öhrling Eising - Kassör
Tina Blom - Viltspårsansvarig
Pia Byström - Jaktprovssekreterare spaniel och biträdande utställningsansvarig
Lotta Landén - Jaktprovssekreterare retriever och kontaktperson FB-R

Suppleanter:
Marie Karlsson - Suppleant
Anders Tjernström - Suppleant

Adjungerade:
Jenny Persson - Utställningsansvarig (adjungerad)
Nathalie Eriksson - Informationsansvarig och webbansvarig (adjungerad)

Revisorer:
Kerstin Henriksson
Anna Sundberg

Revisorssuppleanter:
Ingela von Sydow
Betty Grut


Är du nyfiken på hur styrelsens sammansättning har sett ut de senaste åren?
Här hittar du en sammanställning från 2008-2021.