Regelrevidering 2027

Spanieljaktansvarig i HS kommer att vid samverkansmöten med Spanieljaktansvariga i lokalklubbaroch rasklubbar börja titta på regelverket inför revideringen 2027.Har du synpunkter på regler och anvisningar? Vilken typ av prov som behövs?Kontakta spanielansvarig per mail: jprsekrspaniel.ssrkjh@gmail.comSynpunkter tas då vidare till spanielansvarig i HS