Vi söker dig som vill bli provledare!

Vill du ha en huvudroll i SSRK Jämtland/Härjedalen? Utbilda dig till provledare!

Som provledare kommer du att vara en nyckelperson i planering och genomförande av
jaktprov för retriever (B-prov). Du lägger bl a upp provet i samråd med domare och har
olika ansvarsområden/uppgifter på plats under provet. Vilka arbetsuppgifter som specifikt
faller på provledaren, finns utförligt beskrivet i ”Anvisningar B-prov retriever”
För att vara aktuell för utbildning till provledare behöver du bl a vara medlem i SSRK, ha
erfarenhet från jakt med retriever, ha fört egen hund på B-prov och ha erfarenhet som
funktionär på jaktprov. Hela listan med de krav som ställs på en blivande provledare finns i
dokumentet ”Utbildningsplan certifiering av provledare B-prov retriever inom SSRK”

Utbildningen är normalt två dagar lång och bekostas av SSRK. Efter utbildningen
förväntas du vara provledare på de jaktprov som SSRK Jämtland/Härjedalen anordnar. I
gengäld har du förtur på jaktprov där du inte är provledare (motsvarande antal prov som
du har ställt upp som provledare på).

Låter detta som något för dig? Hör av dig till jaktprovsansvarig: Anette Agestam på retriever.ssrkjh@gmail.com