Styrelsen 2021

Nedan presenteras SSRK-Jämtland/Härjedalens styrelse under verksamhetsåret 2021.


ORDFÖRANDE
Sofie Törner
070-296 11 82
ordforande@ssrk-jh.se


VICE ORDFÖRANDE
UTBILDNINGSANSVARIG

Jens Andersson
070-264 16 08
utbansvarig@ssrk-jh.se
KASSÖR
Kristina Öhrling Eising
Rödmyren 125
832 94 Orrviken

070-6595837
kassor@ssrk-jh.se


SEKRETERARE
POSTMOTTAGARE
Hanna Ouchterlony
073-827 95 94
sekreterare@ssrk-jh.se

VILTSPÅRSANSVARIG
Tina Blom

070-286 77 66
viltspar@ssrk-jh.se

JAKTPROVSSEKRETERARE - RETRIEVER
KONTAKTPERSON FB-R

Lotta Landén

070-522 63 84
jprsekr@ssrk-jh.se


JAKTPROVSSEKRETERARE - SPANIEL
BITR. UTSTÄLLNINGSANSVARIG

Pia Byström
070-539 23 23
jprsekrspaniel@ssrk-jh.se


SUPPLEANT 1
Marie Karlsson
suppleant1@ssrk-jh.se

SUPPLEANT 2
Anders Tjernström

073-034 13 58
suppleant2@ssrk-jh.se


UTSTÄLLNINGSANSVARIG (ADJUNGERAD)
Jenny Persson
076-805 41 22
utstansvarig@ssrk-jh.se


INFORMATIONSANSVARIG
WEBBANSVARIG
(ADJUNGERAD)
Nathalie Eriksson
070-244 94 41
info@ssrk-jh.se

REVISORER

Kerstin Henriksson
Anna Sundberg

REVISORSSUPPLEANTER
Ingela von Sydow
Betty Grut

VALBEREDNING

Christina Eriksson (sammankallande)
070-273 80 63
valberedning@ssrk-jh.se

Christina Ekholm Lindberg
Pia Stålberg