Styrelsen 

Nedan presenteras SSRK-Jämtland/Härjedalens styrelse under verksamhetsåret 2024.


ORDFÖRANDE OCH VILTSPÅRSANSVARIG

Tina Blom
070-286 77 66
viltspar.ssrkjh@gmail.com

ordforande.ssrkjh@gmail.com 
VICE ORDFÖRANDE
UTBILDNINGSANSVARIG
KONTAKTPERSON FB-R

Lotta Landén
070-522 63 84
utbildning.ssrkjh@gmail.com
KASSÖR
Kristina Öhrling Eising
Rödmyren 125
832 94 Orrviken

070-6595837
kassor.ssrkjh@gmail.com

SEKRETERARE
Ida Odén Uhreus

sekreterare.ssrkjh@gmail.com

UTSTÄLLNINGSANSVARIG
Tommy Zetterman
070-3948958
utstallningz.ssrkjh@gmail.com


 JAKTPROVSSEKRETERARE - RETRIEVER
Anette Agestam

070-201 2050   retriever.ssrkjh@gmail.com


JAKTPROVSSEKRETERARE - SPANIEL
Susanne Bäck Wallström
073-043 38 50
jprsekrspaniel.ssrkjh@gmail.com


TOLLINGANSVARIG
Sara Dewall
info.ssrkjh@gmail.com
SUPPLEANT 1
POSTMOTTAGARE
Helen Engberg
076-803 48 00


SUPPLEANT 2
Anders Tjärnström
suppleant2.ssrkjh@gmail.comREVISORER

Emelie Holten
Anna Sundberg

REVISORSSUPPLEANTER
Ingela von Sydow
Betty Grut

VALBEREDNING

Sara Morad (sammankallande)
Hanna Ouchterlony
Ulla Svensson

valberedningenssrkjh@gmail.com