Avdelningens historia


SSRK/JH var från början en sektion under SSRK/Nedre Norra och bildades 1979. Vi blev egen avdelning 1990 då SSRK/NN delades upp länsvis i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland samt Hälsingland som flyttades till Gävleborgsavdelningen.

Provverksamhet
Provverksamheten har haft en mycket stark tradition i Jämtland och framför allt i Vågen, Lit. Denna tradition för retriever, utökades med vårprov i Åsarna 1992.

Spanieljaktprov anordnades årligen återigen i Litstrakten, vilket är mycket traditionsbunden "spanielmark".

"Litsprovet – inte bara ett jaktprov"
Kerstin Henriksson skrev en liten krönika i 1993 års jaktprovskatalog inför Litsprovet och här är ett utdrag:

Litsprovet är ett jaktprov med lång tradition och är ett av SSRK:s äldsta jaktprov. 1957 ägde det första provet rum i Lit. Holger och Frida Persson höll i verksamheten på dessa kombinerade spaniel– och retrieverjaktprov, som då arrangerades av SSRK:s Norra avdelning (en avdelning som sträckte sig från Gävleborgs län och uppåt). De kombinerade spaniel– och retrieverproven hölls fram till 1973, då hade retrieversidan vuxit sig så stor att markerna ej räckte till för båda typerna av prov. Det var ju andra provregler på den tiden med bl a nya områden för varje hund. 1980 återupptogs retrieverjaktproven igen och den nystartade Östersunds-sektionen av SSRK/Nedre Norra. 1982 och 1983 var proven i Lit de numerärt största proven i Sverige med 154 respektive 173 anmälda hundar. Det sista spanielprovet i Lit ägde rum 1990 efter en 32 år lång period med stark tradition. Det var de nya spanielreglerna om utsättande av vilt som fick Lit att tacka för sig.

Utställning
Från 1960 har spaniel och retrievers kunnat beskådas på Specialhundklubbarnas årliga utställning i maj. Som kuriosa kan nämnas att när spanielklubben (som var det ursprungliga namnet) skulle komma med i samarbetsgruppen så fick Holger Persson gå i ekonomisk garanti för att det skulle anmälas tillräckligt många SSRK-raser. Det gjorde det och utställningen fick ett netto på 19:-. Vi anordnar även en höstutställning som har blivit en tradition sedan 1992.

Viltspårprov
Viltspårprov har avdelningen anordnat sedan sin tillblivelse 1990.

Mästerskap
Vi anordnade så gott som årligen ett Klubbmästerskap i apportering för avdelningens medlemmar. Det första KM:et anordnades 1981 och vi "tävlar" om Tottes VP till bästa hund. År 2000 ändrades reglerna något och Klubbmästerskapet hade under 2000 och 2001 haft en något annorlunda utformning. 2002 - 2004 låg klubbmästerskapet vilande, men 2005 startades det upp igen.

På initiativ av Dalaavdelningen finns en ny tävlingsform sedan 1995, Lag-SM för retrievers (en annan form av lagtävling fanns med på Retrievermästerskapet fram till 1986). SSRK/JH har deltagit vid samtliga Lag-SM t o m år 2000 och vann tävlingen 1996 och stod som arrangör 1997 då vi placerade oss på en hedrande 2:a plats. År 2001 fanns inte tillräckligt många intresserade deltagare för att skapa ett Lag-SM-lag, men från 2002 fanns återigen ett representerande lag från SSRK/JH.

SSRK/JH utnämner också årets Allroundhund där endast avdelningens medlemmar har rätt att delta. För att få räkna resultaten måste man ha deltagit i minst två discipliner, minst en jakt/lydnad/viltspår samt en utställning. Endast tre resultat från varje disciplin räknas. Medlemmarna får själva skicka in årets resultat till någon i styrelsen (se annan plats på hemsidan) och priset delas ut på årsmötet.