Valpannonser

- Vi har för närvarande 1 valpannons -

Planerar/har Du en valpkull inom raserna spaniel och retriever och är medlem i SSRK?

Skicka då din annons till webbansvarig:
info.ssrkjh@gmail.com

Då får Du annonsera gratis hos oss. Obligatoriska uppgifter till oss är namn, adress, telefonnummer, medlemsnummer i SSRK samt eventuell e-mailadress.
 

För att få annonsera så måste Du vara medlem i SSRK/JH och Din uppfödning måste följa SKK:s avelsetiska regler och följa Din ras specifika bekämpningsprogram.

Det ligger på annonsörens ansvar att lämna korrekta uppgifter i annonsen!


Annonsen ligger ute i max 3 månader men vi uppskattar om Du meddelar oss om annonsen under denna tid blir inaktuell.

I annonser får Du även hänvisa till Din hemsidesadress och blir därmed också länkad.
 

OBS! Detta är ingen valpförmedling - endast en service till våra medlemmar och där annonsören själv svarar för att de uppgifter som lämnas är korrekta.