GDPR - Dataskyddsförordningen
Information om SSRKs riktlinjer gällande integritetsskydd för SSRKs medlemmar