Utmärkelser

SSRK-Jämtland/Härjedalen delar varje årsmöte ut utmärkelser för medlemmar inom avdelningen.

Vid årsmötet 2018 tillsattes en arbetsgrupp, bestående av Solveig Lindbäck, Sofie Törner och Nathalie Eriksson, för att ta fram ett förslag på revidering av statuter. Under årsmötet 2019-02-24 godkändes arbetsgruppens förslag. De nya statuterna används från och med tävlingsåret 2019.

Sista dag för anmälan till utmärkelserna för provåret 2022 är den 15 februari